Bording-Engesvang

Venstre Bording-Engesvang

bording@venstreikastbrande.dk

Bestyrelsen:


Lone Hyldig Jaszczak 

Formand, Venstre Bording-Engesvang


Camilla Møller 

Næstformand, Venstre Bording-Engesvang


Katri Suhonen Berg

Sekretær, Venstre Bording-Engesvang


Jørgen Kviesgaard 

Medlem, Venstre Bording-Engesvang


Kristian Møller Sørensen

Medlem, Venstre Bording-Engesvang


Bjarne Mølsted

Medlem, Venstre Bording-Engesvang


Joachim Glerup Verwold

Medlem, Venstre Bording-EngesvangErling Østergaard

Kasserer, Venstre Bording-Engesvang

Kontakt Venstre Bording/Engesvang: