Carsten Kissmeyer

Carsten Kissmeyer


Telefonnummer:

30 76 48 66  (Mobil)


E-mail:

carsten.kissmeyer@rr.rm.dk


Stilling:

Regionsmedlem, 2. næstformand


Udvalgsposter:

Medlem i regional udvikling og vækstforum

Forretningsudvalget - Midtjylland

Læs mere på www.carstenkissmeyer.dk


Uddannelse:


Cand.Oecon. (driftsøkonomisk linje).

Pædagogikum/handelsfaglærereksamen.

Suppleret med en række kurser, seminarer, studieophold o.l. inden for ledelse, IT, offentlig økonomi, planlægning m.v.Beskæftigelse:


Borgmester Ikast-Brande Kommune 2007-

Borgmester Ikast Kommune 2002-2006

Vicedirektør for Uddannelsescenter Herning 2004-2005

Direktør for Ikast Handelsskole fra 1992-2004 (fusioneret med andre skoler 2004)

Underviser/adjunkt 1977-1992

Tillidshverv/bibeskæftigelse


2017: Valgt som spidskandidat for Venstre til det kommende Regionsrådsvalg


2017: Bestyrelsesmedlem i Danmark på Vippen


2017: Januar- februar suppleant i Videnskabsetisk Komité


2016: Formand for Beredskabskommissionen Brand & Redning MidtVest (pr. 1. januar 2016)                   


2014: KKR formandskab, næstformand


2014: KL´s teknik- og Miljøudvalg


2006: Bestyrelsesmedlem i Brande Højskole


2006: Bestyrelsen for Karup Lufthavn


2006-2010: Bestyrelsesmedlem VUC Herning, vækstforum Midtjylland (formandskabet), væksthus Midtjylland (næstformand), bestyrelsen for CVU MidtVest


2010 - 2014: Sektorbestyrelsen i Pension Danmark


2010 - 2014: KL´s Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalg


2010 - 2014: KL repræsentant i Regionsudvalgets arbejdsmarkedsudvalg ECOS


1994 - 2006: Medlem af byrådet Ikast Kommune


1994 -2001:  Formand for Børne- og Kulturudvalget


1998 - 2006: Medlem af Økonomiudvalget i Ikast Kommune


1993 - 2013: Formand for Bankrådet ved Nordea Ikast


1994 - 2010: Medlem af repræsentantskabet for Herning/Ikast Erhvervsråd


1994 -2006: Medlem af bestyrelsen for Herning Museum, det rådgivende udvalg for centralbiblioteksvirksomhed, 

          lokalradionævnet m.fl. i egenskab af byrådsmedlem


1985 -1994: Formand for Ikast Erhvervsråd


1989 -2000: Medlem af Venstres amtsbestyrelse og forretningsudvalg


1979 -1995: Underviser ved statens erhvervspædagogiske læreruddannelse inden for områder specielt relateret

          til anvendelse af IT. Derudover arbejdet med en lang række udviklingsopgaver for undervisningsministeriet

  i forbindelse med indførelse af nye uddannelser og revision af eksisterende uddannelser.


Herudover medlem af en del foreninger såvel knyttet til det lokale engagement, som job.