Lars Lyhne

Lars Lyhne

Brande 


Telefonnummer:

40 95 35 18


E-mail:

lalyh@ikast-brande.dk


Udvalgsposter:

Børn og Ungeudvalget, formand

Sundheds og Ældreudvalget


Alder:

Født 1961


Facebook:

https://www.facebook.com/stempaalarslyhne

Jeg er gift og har 4 børn. Jeg har været ansat i politiet i 38 år, og har kontor i både Ikast og Brande. Desuden har jeg været ansat i Ikast-Brande ungdomsskole i snart 28 år.


Jeg er igang med min første periode i byrådet, men håber at blive genvalgt, da jeg er med til at gøre en forskel.


Jeg sidder i 3 udvalg: Kultur og Fritid, Sundhed og Omsorg, hvor jeg er næstformand samt Børn og Ungeudvalget, hvor jeg er formand.


Mærkesager

Mærkesager er som ved sidste valg, ældreområdet, børn og unge, og så vil jeg arbejde for, at vi bliver en endnu bedre kommune for den enkelte borger, ( erhvervsprisen) har vi allerede.