Henrik Engedahl

Henrik Engedahl

Bording


Telefonnummer:

21 67 05 84 


E-mail:

henen@ikast-brande.dk


Stilling:

Selvstændig


Udvalgsposter:

Gruppeformand (V)

Sundhed og Ældre (formand)

Skatteankenævn


Alder: 

Født 1964


Hjemmeside: 

henrikengedahl.venstre.dk 

Lidt om mig selv:

Gennem hele mit liv har jeg været aktiv deltager i foreningslivet, hvor jeg også har påtaget mig mange opgaver som frivillig leder. Bl.a. bestyrelsesmedlem, formand, træner, stævneleder etc.

 

Efter min uddannelse på handelsskolen har jeg varetaget en lang række jobs i køkken- og møbelindustrien. Salg, ledelse, markedsføring, detailhandel, engroshandel, import og eksport …

 

Efter 25 år i det privat erhvervsliv har jeg efter 2010 fået et nyt arbejdsliv, idet jeg har taget en læreruddannelse og nu arbejder på en kommunal specialskole med undervisning og støtte til folkeskolelever med særlige udfordringer.

 

Jeg blev valgt til byrådet i 2013 og genvalgt i 2017. I hele perioden som medlem af Ikast-Brande byråd har jeg bl.a. varetaget opgaven som formand for teknik- og miljøudvalget, ligesom jeg har været medlem af handicaprådet.

 

Familie:

Jeg er 57 år, bor i Bording med Ane, med hvem jeg har 3 børn på 24, 21 og 20 år. Jeg er opvokset i en familie med selvstændige forældre, hvor ansvaret for udviklingen af virksomheden og samarbejdet med medarbejderne altid var i bevidstheden.

 

SAMMEN ER VI STÆRKEST

Gode og holdbare løsninger skabes bedst i et tæt samarbejde med borgere, foreninger og virksomheder. Jeg vil arbejde for at få alle med. 

 

HANDLEFRIHED MED ROBUST ØKONOMI

Et robust budget med et økonomisk råderum gør os modstandsdygtige i forhold til ”bump på vejen” og giver mulighed for at udvikle kommunen gennem nye initiativer. Jeg vil arbejde for en stærk økonomi i Ikast-Brande Kommune.